De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

   
16-12-14 - Hierdoor veranderen er per 1 januari 2015 een aantal zaken voor werkgevers en werknemers.
   

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) . Hierdoor veranderen er per 1 januari 2015 een aantal zaken voor werknemers.

De belangrijkste punten op een rij

• Proeftijd

In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer staan.

• Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag alleen in uitzonderlijke gevallen een concurrentiebeding worden opgenomen. In de praktijk was het al gebruikelijk dat wanneer het ontslag op initiatief van de werkgever plaatsvond, een concurrentiebeding verviel of werd omgezet in een relatiebeding.

• Aanzegverplichting

In een tijdelijk contract van zes maanden of langer komt een aanzegtermijn. Je werkgever moet je uiterlijk één maand voor afloop van je contract - schriftelijk - op de hoogte stellen over eventuele verlenging. Als je contract verlengd wordt, dan moet je werkgever je informeren over de voorwaarden waarop dat gebeurt.

Is je werkgever te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet deze de aanzegtermijn helemaal, dan moet de werkgever een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Dus bij twee weken te laat, krijg je twee weken salaris mee. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen.

De aanzegtermijn wordt per 1 januari 2015 ingevoerd, maar voor bestaande contracten geldt een overgangsregeling: voor contracten die binnen één maand na invoering van de aanzegplicht eindigen, is er geen aanzegplicht.

• Loondoorbetalingsverplichting

Wanneer een werknemer niet werkt, hoeft er in principe ook geen loon betaald te worden. De loondoorbetalingsverplichting houdt in de oude situatie in dat de werknemer die niet werkt, toch recht heeft op loon als de oorzaak van het niet werken, bij de werkgever ligt.

De werkgever kan voor de eerste zes maanden in het contract opnemen dat er geen loon uitbetaald wordt, als er niet gewerkt wordt. Deze periode kon via de cao onbeperkt verlengd worden.

Die onbeperkte mogelijkheid tot verlengen wordt door de WWZ beperkt. Vanaf 1 januari 2015 kan in de cao alleen nog worden afgeweken van de verplichting om loon te betalen bij functies waarvan in de cao duidelijk is omschreven dat het werk onregelmatig is geen vaste omvang heeft.

Daarnaast is in de WWZ geregeld dat op verzoek van de Stichting van de Arbeid kan worden bepaald dat afwijking van de loondoorbetalingsverplichting voor bepaalde bedrijfstakken onmogelijk is.

Is het contract vóór 1 januari 2015 tot stand gekomen? Dan kan er nog steeds via de cao onbeperkt worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting. Afspraken hierover die voor 1 januari 2015 in de cao zijn overeengekomen blijven geldig, tot maximaal tot achttien maanden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

• Uitzenden

Het uitzendbeding is geldig gedurende de eerste 26 weken waarin de uitzendkracht voor het uitzendbureau werkzaamheden verricht en dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In de oude situatie kan dit in de cao onbeperkt worden verlengd, dit wordt nu beperkt tot 78 weken.

 

Bron: CNV

 

 

VRAAG DIRECT EEN OFFERTE AAN

Behoefte aan gemotiveerd technisch talent?
Vraag dan direct een offerte aan!

Plaats je CV

Zoek jij een technische baan, maar heb je op dit moment geen vacature gevonden die aansluit bij jouw carrièrewensen en -mogelijkheden? Laat je cv dan hier achter. Een CV is een belangrijk deel van de sollicitatie, maar wij kijken ook naar de mens achter het CV. Dát is onze techniek.
We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Inloggen 

Heb je nu nog geen vacature gevonden die bij jouw carrièrewensen en –mogelijkheden aansluit? Schrijf je hieronder in. Wij zullen dan voor jou op zoek gaan naar een passende baan.